Kto sme?
Aktívni ľudia z Horehronia ktorí nečakajú že sa niečo urobí samo..

Čo robíme?
Od roku 2014 stojíme za aktivitami ktoré pomáhajú rozvíjať náš región ako napr.
Rekonštrukcia a prevádzka Útulne Andrejcová v Nízkych Tatrách
Organizovanie pravidelných športových a kultúrnych podujatí Andrejcová Vertikal, Ďumbierfest,
Horehronská trailová liga, Čistenie chodníkov
Oprava a prevádzka Domčeku Horskej služby na Čertovici
Prevádzka Bežkárskych tratí na Čertovici

Na čo použijeme Vaše 2%?
Na vyššie spomenuté aktivity, najmä na udržateľnú prevádzku bežkárskych tratí na Čertovici, ktorá je
bez podpory verejnosti vysoko stratový projekt.

 

 

 

AKO POUKÁZAŤ 2%?
 1. Vytlačte si VYHLÁSENIE  a POTVRDENIE
 2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmu
 3. Vyplňte VYHLÁSENIE vašimi iniciálmi a podpíšte sa
 4. Obidve tlačivá (originály) pošlite na hociktorý daňový úrad (najlepšie na Vám príslušný)
 5. Termín je do konca apríla
 1. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE  ktoré je súčasťou daňového priznania, údaje o prijímateľovi  odpíšte z tejto stránky
 2. Právnická osoba je oprávnená poukázať 2% z dane len vtedy, ak počas zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka daňové priznanie darovala sumu vo výške minimálne 0,5% zo zaplatenej dane subjektu, ktorý nie je založený na podnikanie (nadácia, OZ, nezisková organizácia)
 3. Ak právnicka osoba v minulom zdaňovacom období nedarovala spomínanú sumu inej neziskovej organizácii, môže poukázať len 1% z dane
 1. Ako zamestnanec môžete poukázať až 3% zo zaplatenej dane, musíte však dokladovať, že ste počas minulého roka vykonali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 2. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti  Vám na vyžiadanie vystaví organizácia, u ktorej ste činnosť vykonával
 3. Toto potvrdenie priložíte ku dvom tlačivám a pošlete na daňový úrad

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Názov: Horské spoločenstvo
Adresa: Brezno, ČSA 7, 977 01 (v aktuálne platnom VYHLÁSENÍ sa adresa už nevypĺňa)
IČO: 423 946 94 (vypĺňa sa sprava)

STIAHNI POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
STIAHNI VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE