AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE
DÔLEŽITÉ PREČÍTAŤ!

Občianske združenie Horské spoločenstvo sa bohužiaľ nestihlo zaregistrovať do registra prijímateľov 2%. Naša chyba, ktorú nám však pomohli vyriešiť kamaráti z OZ Kordícky Hrebenák, vďaka ktorým o 2% nakoniec neprídeme.
Ako na to? Jednoducho.

-poukážte Vaše 2% pre Občianske združenie Kordícky Hrebenák
-pošlite nám fotokópiu oboch tlačív, aby sme vedeli dokladovať kto poukázal nám a kto im
-hotovo, vaše 2% nám budú preposlané okamžite ako prídu na účet OZ Kordícky Hrebenák

 1. Vytlačte si VYHLÁSENIE  a POTVRDENIE
 2. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie POTVRDENIA o zaplatení dane z príjmu
 3. Vyplňte VYHLÁSENIE vašimi iniciálmi a podpíšte sa
 4. Obidve tlačivá odfoťte (sken, fotokópia, mobilom) a pošlite na horskespolocenstvo@gmail.com kvôli dokladovaniu Kordíckemu Hrebenáku
 5. Obidve tlačivá (originály) pošlite na hociktorý daňový úrad (najlepšie na Vám príslušný)
 6. Termín je do konca apríla
 1. Vyplňte tlačivo VYHLÁSENIE  ktoré je súčasťou daňového priznania, údaje o prijímateľovi  odpíšte z tejto stránky
 2. Právnická osoba je oprávnená poukázať 2% z dane len vtedy, ak počas zdaňovacieho obdobia, ktorého sa týka daňové priznanie darovala sumu vo výške minimálne 0,5% zo zaplatenej dane subjektu, ktorý nie je založený na podnikanie (nadácia, OZ, nezisková organizácia)
 3. Ak právnicka osoba v minulom zdaňovacom období nedarovala spomínanú sumu inej neziskovej organizácii, môže poukázať len 1% z dane
 1. Ako zamestnanec môžete poukázať až 3% zo zaplatenej dane, musíte však dokladovať, že ste počas minulého roka vykonali aspoň 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 2. Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti  Vám na vyžiadanie vystaví organizácia, u ktorej ste činnosť vykonával
 3. Toto potvrdenie priložíte ku dvom tlačivám a pošlete na daňový úrad

Právna forma:        OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov:                   KORDÍCKY HREBENÁK

Adresa:                  KORDÍKY 182 , 976 34, KORDÍKY

IČO:                     45793247  (vypĺňa sa sprava)

Právna forma:

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Názov:

KORDÍCKY HREBENÁK

Adresa:

KORDÍKY 182 , 976 34, KORDÍKY

IČO:

45793247  (vypĺňa sa sprava)

STIAHNI POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
STIAHNI VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE